Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida, og er sentrale prioriteringar for regjeringa.  Forsking og høgre utdanning er langsiktige aktivitetar, som krev at politikken òg er føreseieleg og langsiktig. Regjeringa har derfor lagt fram ein langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som stakar ut kursen for politikken fram til år 2024.

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen

Langtidsplanen i politikken

Langtidsplanen for forsking og høgre utdanning fastset dei overordna måla og prioriteringane for korleis regjeringa skal styrkje forsking og høgre utdanning.

Illustrasjonsbilde

Mål og prioriteringar

Regjeringa har satt tre overordna mål i langtidsplanen for forsking og høgre utdanning: styrka konkurransekraft og innovasjonsevne, løyse store samfunnsutfordringar, utvikle fagmiljø av framifrå kvalitet.

Nobelprisvinner May-Britt Moser og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Verdensledende miljøer

Ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer.

Aktuelt nå

Offensiv plan for mer forskning

I dag legger regjeringen frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen varsler opptrapping på 1,4 milliarder kroner til utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid.

Styrket koordinering av forskningspolitikken

Nå tar regjeringen grep ved å være sitt eget forskningspolitiske utvalg og forsterke prosessene som bidrar til koordinering, herunder budsjettprosess, langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og mål og resultatstyringen av Forskningsrådet.

Forskningstalenter skal rekrutteres

300 talentfulle unge forskere skal ansettes ved landets universiteter og høyskoler. De er del av en prøveordning der målet er å tilby talenter internasjonalt konkurransedyktige betingelser og en forutsigbar karriereutvikling.

Meld. St. 7 (2014–2015)

Melding til Stortinget Dato: 08.10.2014

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskaping i fremtiden. Forsking og høyre utdanning er langsiktige aktiviteter, som krever at politikken er forutsigbar og langsiktig. Regjeringen har derfor lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som staker ut kursen for politikken fram til år 2024.