Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida, og er sentrale prioriteringar for regjeringa.  Forsking og høgre utdanning er langsiktige aktivitetar, som krev at politikken òg er føreseieleg og langsiktig. Regjeringa har derfor lagt fram ein langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som stakar ut kursen for politikken fram til år 2024.

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen

Langtidsplanen i politikken

Langtidsplanen for forsking og høgre utdanning fastset dei overordna måla og prioriteringane for korleis regjeringa skal styrkje forsking og høgre utdanning.

Illustrasjonsbilde

Mål og prioriteringar

Regjeringa har satt tre overordna mål i langtidsplanen for forsking og høgre utdanning: styrka konkurransekraft og innovasjonsevne, løyse store samfunnsutfordringar, utvikle fagmiljø av framifrå kvalitet.

Nobelprisvinner May-Britt Moser og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Verdensledende miljøer

Ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde

Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

OECD Reviews of Innovation Policy - Norway 2017

OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført ein landgjennomgang frå OECD som eit kunnskapsbidrag til revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Nett-tv

Se sendingen her

Forskings- og høgre utdanningspolitikken i støypeskeia

Opptak frå innspillsmøte for revideringa av langtidsplanen 12. juni 2017 og framlegging av OECD-landgjennomgang av Noreg 13. juni 2017.

Meld. St. 7 (2014–2015)

Melding til Stortinget Dato: 08.10.2014

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskaping i fremtiden. Forsking og høyre utdanning er langsiktige aktiviteter, som krever at politikken er forutsigbar og langsiktig. Regjeringen har derfor lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som staker ut kursen for politikken fram til år 2024.

Til toppen