Forum for materiellfremskaffelser

Forum for materiellfremskaffelser (FMF) er et koordinerende organ for materiellplanlegging og fremskaffelse av materiell i Forsvaret. FMF-utvidet skal drøfte koordinering, prioriteringer og tilrådninger til linjen i Forsvarsdepartementet vedrørende næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser og forslag til mulige samarbeidsprosjekter.

Forum for materiellfremskaffelser (FMF) er et koordinerende organ for materiellplanlegging og fremskaffelse av materiell i Forsvaret.

FMF-utvidet skal drøfte koordinering, prioriteringer og tilrådninger til linjen i Forsvarsdepartementet vedrørende næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser og forslag til mulige samarbeidsprosjekter.

Forumet er sammensatt av beslutningstakere i Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Forumet har følgende medlemmer:

Materielldirektøren (leder)
Assisterende departementsråd
Sjef FDs avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging
Sjef FDs avdeling for økonomi og styring
Sjef Forsvarsstaben
Sjef Forsvarsstaben/Fellesstaben
Sjef Forsvarsstaben/Personell og økonomistaben
Generalinspektøren for Hæren
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
Generalinspektøren for Luftforsvaret
Generalinspektøren for Heimevernet
Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon
Direktør Forsvarsbygg
Direktør Forsvarets forskningsinstitutt

I saker som involverer industrien utvides FMF med representanter for Nærings- og handelsdepartementet og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi). FSis representanter er:

Styreleder i FSi
Administrerende direktør i FSi
Administrerende direktør Kongsberg Defence & Aerospace
Administrerende direktør NAMMO
Administrerende direktør Thales Norge
Administrerende direktør Vinghøg

FMF-utvidet er forum for dialog på høyt nivå mellom Forsvaret og industrien.

FMF-utvidet har det overordnede ansvaret for å koordinere gjennomføringen av strategien for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

FMF-utvidet vil etter tilrådning fra støttegruppene fremme prosjektforslag til handlingsplanen og prioriteringer av samarbeidsprosjekter med industrien i Norge til beslutning i linjen i Forsvarsdepartementet.

Til toppen