FoU-Samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industri i Norge

FoU-samarbeidsprosjekter initieres gjennom støttegruppene og er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-prosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte til utviklingsprosjekter, det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter.

FoU-samarbeidsprosjekter initieres gjennom støttegruppene og er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter.