Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om tilskuddsordningene

Tilskuddsordning Søknadsfrist


Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet bidrar til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Institusjoner, tenke-tanker og universitetsmiljø som forsker på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer er berettiget til å søke.
Les mer her


20. november 2014


Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til frivillige organisasjoner og virksomhet (Kapittel 1719, post 71)

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet ønsker å stimulere til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til, og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer. Organisasjoner og virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett, kapittel 1719, post 71. Tildelingen skjer etter gitte kriterier.
Les mer her


Drifts- og prosjektstøtte for 2016: 1. juni 2015.

 

Forsvarsdepartementets internkontrollsystem for tilskuddordninger, klikk her. Internkontrollsystemet er departementets veiledning for tilskuddsforvaltning, og skal bidra til en effektiv og hensiktsmessig utforming og oppfølging av tilskudd.

Til toppen