Teknologiske kompetanseområder

For Norge er det viktig å satse på områder innen forsvarsmateriell hvor norske bedrifter er gode og kan være attraktive i internasjonalt samarbeid.

Forsvarsdepartementet har i samarbeid med Forsvaret og industrien tidligere definert et sett med teknologiske kompetanseområder som er viktige for Forsvaret. Disse teknologiske kompetanseområdene er nå videreutviklet til nye teknologiområder. Disse vil danne fundamentet for det fremtidige samarbeidet mellom industrien og Forsvaret, og således utgjøre en forsvarsindustriell samarbeidsstrategi for fremtiden – også innenfor direktivets rammer. De nye teknologiområdene er som følger:

  1. Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer.
  2. Systemintegrasjon.
  3. Missilteknologi (med særlig vekt på bruk i topografisk krevende og kystnære områder) og tilhørende sensorer og ildledningssystemer.
  4. Undervannssensorer og autonome undervannssystemer.
  5. Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff.
  6. Materialteknologi (herunder kompositt) spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål.
  7. Levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy.
Til toppen