Forsvarsdepartementet: Budsjettgrafikk for 2019

Vi har omformet deler av regjeringens budsjettforslag for forsvarssektoren til klikkbar grafikk. Under kan du se nærmere på forsvarsbudsjettet, samt få en oversikt over NATO-budsjettandeler, investeringer i eiendom og bygningsmasse og få oversikt over personellet i sektoren fordelt på kart. Klikk og zoom på grafikkene for å hente ut konkrete tall.

Klikk på lenkene under for å komme til grafikken. Klikk tilbake til denne siden for å se på andre grafikker.