Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Det går sakte men sikkert fremover

Lavere kostnader enn forventet og mye lavere anslag for fremtidige utbetalinger var blant de gode nyhetene den nye programdirektøren i det internasjonal F-35-programmet hadde i sekken når han torsdag 21. februar holdt en orientering for partnerlandene under et toppmøte i USA. Generalløytnant Christopher Bogdan kunne blant annet fortelle at kostnadsestimatene relatert til såkalt concurrency-endringer har blitt redusert med 30%, og at de reelle kostnadene så langt har ligget langt under også dette nivået.

- Jeg tror det var mange av de som har tatt imot tidlig produserte fly som pustet lettet ut når de fikk se disse tallene, sier brigader Morten Klever som er nestleder i det norske kampflyprogrammet og som representerte Norge i møtet.

- Dette viser at concurrency-endringer, det vil si behovet for å gå tilbake og gjøre endringer i fly som allerede er bygget når testprogrammet avdekker feil og mangler, har vist seg å koste mye mindre enn man først fryktet. Programmet har derfor justert ned anslagene for hvor mye man må regne med å bruke på slike endringer i fremtiden med 30%, og de faktiske påløpte kostnadene for slike endringer så langt tyder på at de kan bli enda lavere, forklarer Klever.

Illustrasjonen viser reduksjonen i estimerte kostnader fra 2011 (blått) til 2012 (rødt) - totalt er estimatene redusert 30%. (Kilde: Joint Project Office)

- Dette er også svært positivt for Norge da det tyder på at behovet for slike endringer på norske fly vil være svært lite, og kanskje til og med mindre enn det vi har tatt høyde for. Det tyder også på at strukturen i flyet ikke er så umoden som mange kritikere påstår.

Enhetsprisen reduseres

Generalløytnant Bogdan kunne også fortelle at kostnadene for hvert enkelt fly har blitt redusert mye hurtigere enn den gjeldende planen hadde lagt til grunn.

- Akkurat nå ligger kostnadene for F-35 faktisk under der man hadde håpet å være på dette tidspunktet, så det er nok en indikasjon på at utviklingen går i riktig retning. Fra og med produksjonsserie 6 (LRIP 6) vil også flyene bestilles under fastpriskontrakter slik at vi da ikke risikerer å få noen overskridelser i henhold til kontrakt på de norske flyene, sier Klever.

Norske fly skal leveres fra og med produksjonsserie 7 (LRIP 7) og vil da derfor være dekket av slike fastpriskontrakter.

Kurven viser reduksjonen i kostnader for hvert enkelt fly (uten motor) i hver produksjonskontrakt. Den nederste linjen er reelle kontrakter. Den midterste linjen er endelig kostnad for hvert fly (Kilde: Joint Project Office)
Kurven viser kostnadsreduksjonen over tid for F-35 motoren. Den røde kurven viser planlagt nivå, blå viser kostnaden motoren har ligget på. (Kilde: Joint Project Office)

Fremgang i teknisk utvikling

Etter mye arbeid har man nå identifisert eller ferdig utviklet løsninger på alle de kjente tekniske utfordringene på flyet. Dette inkluderer de mest omtalte utfordringene som hjelmen, programvareutvikling og ikke minst beskyttelse mot lynnedslag.

- Vi ser at fremgangen med hjelmen (bildet) nå er så god at man med stor sannsynlighet vil gå tilbake til èn løsning ved neste store milepæl i april, og man vil da skrote reserveløsningen man begynte å jobbe med i fjor. Beskyttelse mot lynnedslag har man nå blitt enig om en løsning på, og restriksjonene på flyging i tordenvær vil nå oppheves i 2015 samtidig som programvareversjon "2B" installeres i flyene. Dette er den softwaren det amerikanske marineinfanteriet vil være operative med i 2015, og hvor de kort tid etter vil benytte F-35 i skarpe militære operasjoner hvis nødvendig. Utviklingen av programvare generelt, der vi tidligere så et etterslep er nå hentet inn, og utviklingen av Block 2B software er nå i rute for å installeres i 2015. Dette viser at tiltak iverksatt bare måneder tilbake, nå gir gode resultater, sier Klever.

Utfordringer gjenstår, men også muligheter

Generalløytnant Bogdan la i presentasjonen likevel ikke skjul på at det fortsatt var flere områder hvor det gjenstår utfordringer. Et område hele partnerskapet nå fokuserer spesielt på er «sustainment», dvs drift og vedlikehold av flyene. Kostnadene på dette områder skal kort og godt ned, et arbeid Norge vil støtte aktivt.

- Som en av de første brukerne av F-35 i Europa har Norge en viktig rolle i å være med og definere hvordan en Europeisk versjon av støtte og vedlikehold skal ta fungere. Dette vil være med på å få ned driftskostnadene i flyet ytterligere, et arbeid også norsk industri kan bidra til.

De mest nylig estimatene Norge har gjort av levetidskostnadene for F-35 gav en estimert kostnad på 230 milliarder reelle kroner i 2012 verdi. Klever mener at disse faktisk kan reduseres ytterligere om arbeidet med å få ned driftkostnadene lykkes.

- Når vi har gått til Stortinget har vi lagt til grunn hva vi tror er den mest sannsynlige kostnaden, og det arbeidet som hele programmet deltar i nå kan faktisk redusere denne ytterligere. Dette er svært positivt, og i stedet for de kostnadsoverskridelsene mange har fryktet kan det være at vi ser en reduksjon sammenlignet med tidlige anslag, avslutter Klever.

Om du ønsker å motta hele presentasjonen er det bare å ta kontakt - vi går gjerne gjennom den med deg og sender den elektronisk etterpå.

Illustrasjonen viser status i produksjonen av F-35 per februar 2013. Den viser at man nå har nesten tatt igjen forsinkelsen som oppstod etter streiken hos produsenten Lockheed Martin i 2012 (Kilde: Joint Project Office)

 

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35: (per februar 2013 - oppdaterte fakta om F-35 finner du her.)

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene som planlegges levert til Norge i 2017.

Til toppen