- F-35 er ikke lenger noe problembarn

I forrige uke møttes materielldirektørene fra alle partnerlandene i F-35-programmet i USA til den såkalte CEO-konferansen for å diskutere status og fremdrift i programmet. Konklusjonen var klar – F-35 er ikke lenger noe problembarn. Prosjektet er nå mye bedre stilt enn tidligere, noe den tidligere svært kritiske amerikanske materielldirektøren Frank Kendall var tydelig på.

Trening og operasjoner med F-35 har skutt fart de siste årene, og selv om utfordringer gjenstår går utviklingen nå i riktig retning. Her gjør en flyger seg klar til å ta av fra Nellis Air Force Base i en F-35A, samme versjon Norge vil anskaffe. (Foto: US Air Force)

I forrige uke møttes materielldirektørene fra alle partnerlandene i F-35-programmet i USA til den såkalte CEO-konferansen for å diskutere status og fremdrift i programmet. Konklusjonen var klar – F-35 er ikke lenger noe problembarn. Prosjektet er nå mye bedre stilt enn tidligere, noe den tidligere svært kritiske amerikanske materielldirektøren Frank Kendall var tydelig på.

- Kendall og USA har et helt annet risikobilde enn det Norge har. De må betale mye mer av utviklingskostnadene enn resten av partnerlandene, og de kjøper et stort antall fly svært tidlig og vil være de første som tar de i operativ drift. Derfor har de også presset hardt på for å få flyene klare, og ikke vært fornøyd med fremgangen. At Kendall nå sier at han er forsiktig optimist og mener man vil kunne begynne å øke produksjonstallene igjen fra 2015 og utover er derfor et viktig signal, sier programdirektør Anders Melheim.

Melheim deltok i møtet sammen med materielldirektør Morten Tiller, og begge opplevde at Norge har en god stilling i diskusjonen rundt bordet.

- Det er ikke bare det at Norge har trukket til seg fly og nå kjøper tidligere som bidrar til vår sterke stilling. Det er vel så mye det at når vi faktisk forplikter oss og sier at vi skal gjøre noe så gjennomfører vi det – intensjoner følges opp med tiltak, og tiltak følges av penger. Dette gir oss troverdighet i programmet og gjør at vi blir lyttet til i større grad enn antallet fly vi kjøper skulle tilsi, sier materielldirektør Morten Tiller.

Ytterligere fokus på partnerlandene

Etter hvert som leveransene av fly til partnerlandene begynner øker også fokuset på partnerlandenes behov, og de er tungt inne i prosessen med å drive programmet fremover. Videreutvikling og understøttelse var også sentrale temaer som ble diskutert av partnerne under møtet.

- Understøttelse av F-35 i Europa er noe vi har vært svært tydelige på. Når vi får våre første fly til Norge i 2017 må være klare til å begynne understøttelse og vedlikehold i våre nærområder. F-35 skal opereres av en rekke land verden over, noe som også må reflekteres i støttestrukturen. Dette mener vi at begynner å gjenspeiles i den strukturen som nå er under utforming i partnerskapet, sier materielldirektøren.

Ved konferansen ble også de oppdaterte kostnadsberegningene, presentert ved andre konferanser tidligere i år, gjentatt og bekreftet nok en gang. Produksjonskostnadene er på vei ned og levetidskostnadene reduseres, et arbeid som vil fortsette. Partnerskapet var samlet i ambisjonen om at F-35 skal bli rimeligere både i anskaffelse og drift.

Stort fokus på industri

Et annet tema som ble svært viktig på møtet var industrisamarbeidet. På grunn av at produksjonsraten for F-35 ikke har økt like kraftig som opprinnelig planlagt har ingen av partnerlandene kommet så langt som ønsket i oppfyllelsen av sine industriambisjoner. Nå ventes derimot de årlige produksjonstallene igjen å øke, og potensialet i mange av industrikontraktene vil da også økes tilsvarende i de neste årene.

- Vi var veldig klare på at Norge har ambisjoner på dette området, og at vi mener norsk industri har mye å bidra med av teknologi, produkter og tjenester. I tillegg til den fremgangen vi har sett rundt APEX og JSM er det også positive signaler på andre områder. Vi er ikke helt der vi vil være enda, men vi har gjort store fremskritt.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.

 

Til toppen