- F-35 vil bli svært effektivt i luftkamp!

Igjen fremmes det påstander om F-35 som har liten rot i virkeligheten. Som så ofte tidligere tas dokumenter ut av sammenheng og noen få sitater skape store oppslag i flere medier, denne gang om F-35s sårbarhet i luftkamp. Også denne gang er konklusjonene som dras fra denne rapporten feil, og medieoppslagene blir derfor også feilaktige.

F-35 tilbyr fortsatt svært god sikt fra cockpit. Her ser en flyger opp på vingmannen fra testflyet AF-4 (Bilde: Code One Magazine/Lockheed Martin)

Hovedpunkter:

  • En ny rapport har blitt tolket som kritikk av F-35s evne til å forsvare seg mot andre fly i lufta.
  • Rapporten er basert på en evaluering av seks fly som var utstyrt med en tidlig programvareversjon og hvor viktige systemer som skal brukes i luftkamp ikke er ferdig utviklet og integrert. I en ferdig versjon vil F-35 kunne dra full nytte av disse kapasitetene og vil da ha en formidabel evne i luft-til-luft operasjoner.
  • Flyet har bevist at det kan fly til maks hastighet på Mach 1,6, manøvrere til maks påkjenning på 9G og gjennomføre etterfylling av drivstoff i lufta i testing. Da testfasen ikke er over enda har man derimot ikke godkjent at dette kan gjennomføres i trening og det er dette som påpekes i denne rapporten.
  • Rapporten bekrefter at F-35 kan brukes til den typen trening som er planlagt nå, og peker på flere kjente områder hvor ytterligere arbeid gjenstår.


Igjen fremmes det påstander om F-35 som har liten rot i virkeligheten. Som så ofte tidligere tas dokumenter ut av sammenheng og noen få sitater skape store oppslag i flere medier, denne gang om F-35s sårbarhet i luftkamp. Også denne gang er konklusjonene som dras fra denne rapporten feil, og medieoppslagene blir derfor også feilaktige.


Påstand 1: F-35 vil bli skutt ned i luftkamp fordi flygeren ikke kan se bak seg.

Påstanden er at på grunn av en stor nakkestøtte og en høy kant på bakdelen av cockpiten så vil ikke flygeren kunne se fly og missiler som kommer opp bak ham, noe som gjør F-35 svært enkelt å skyte ned. Dette skal være basert på et enkelt sitat fra en av flygerne.

Det som ikke kommer tydelig frem er F-35 baserer seg på at flygeren og systemene om bord samlet skal kunne gjøre flygeren i stand til å oppdage og følge andre andre fly og mulige trusler på en mye bedre måte enn hva som gjøres med dagens fly. Dette sikrer at mens man i tidligere fly, som F-16, ofte ikke hadde noe annet valg enn å fysisk se rundt seg etter andre fly, noe som er vanskelig om natta eller om eget fly blokkerer for utsikten, så vil man med F-35 kunne se like godt om natta og om dagen, man vil kunne se gjennom egen maskin og datasystemet og flyets sensorer vil hjelpe flygeren med å lete. 
 
Oberstløytnant Sigurd Fongen fra Kampflyprogrammet forklarer:

- Ikke en gang i F-16, som gir bedre sikt enn nesten noe annet kampfly, kan flygeren se alt. Om en motstander legger seg under og bak deg kan du ikke se ham fordi han da gjemmer seg bak ditt eget fly. Med F-35 derimot får vi sensorer og systemer som lar flygeren se gjennom maskinen om han vil, og høydefinisjons varmesøkende kameraer som overvåker alt som skjer rundt flyet, og som ser like bra om dagen og om natta. Når disse er på plass skal det bli veldig vanskelig for en motstander å snike seg innpå F-35 usett, noe som vil gjøre F-35 svært effektivt i luftkamp.

En av de viktigste sensorene i F-35 består av infrarøde kameraer som plukker opp alle mulige trusler rundt flyet og presenterer disse for flygeren. Disse vil gi F-35 en mye bedre situasjonsforståelse enn tidligere fly. (Joint Project Office)

Påstand 2: F-35 er ikke klart til å begynne trening.

Den neste påstanden om F-35 er at flyet ikke er modent nok til å begynne trening, og at flere viktige kapasiteter mangler. Dette bygger på at rapporten ikke bare har vurdert i hvilken grad F-35 kan gjøre den grunnleggende treningen den nå skal i gang med, men også om det er klart til å begynne trening på det nivået som man vanligvis har begynt treningen med tidligere fly, noe som da har skjedd etter at flyet er helt ferdig utviklet og testet. Dette betyr likevel ikke at den treningen man begynner nå ikke har verdi.

- På samme måte som F-35 produseres før det er ferdig utviklet begynner man nå trening før det er ferdig testet. Det denne rapporten påpeker er at når man gjør det så må man akseptere at ikke alle systemer er klare og at det ikke er alle funksjoner som er tilgjengelige. Det amerikanske luftforsvaret har svart at det ikke er et problem, og at flyet gir dem det de trenger nå. For Norge er dette heller ikke et problem, ettersom det er flere år til vi skal begynne å trene selv, og all erfaring amerikanerne og de andre partnerne bygger med dette flyet i mellomtiden er noe vi kan bygge på senere. Dette er i tråd med de egenskapene F-35 er forventet å ha på dette tidspunktet, og så venter vi at dette vil endre seg etterhvert som utviklingen går fremover, avslutter Fongen.

 For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene som planlegges levert til Norge i 2017.

Til toppen