- Norske fly er i rute

F-35 følger nå planen for produksjon og utvikling, og kostnadene reduseres gradvis gjennom de ulike produksjonsløpene. Dette var blant hovedbudskapene generalløytnant Christopher Bogdan, leder for det flernasjonale F-35-programmet hadde når han i forrige uke besøkte Norge.

Generalløytnant Bogdan i møte med representanter for Forsvarsdepartementet og Kampflyprogrammet. Se bildet i høy oppløsning her.
  • Leder for det flernasjonale F-35-programmet besøkte Norge og hadde en rekke møter med norske myndigheter
  • Kunne melde om god fremgang i utviklingen av F-35 siden restruktureringen i 2010
  • Norge gjør det eneste riktige i dag angående utviklingen av JSM, fortalte Bogdan til et fullsatt Oslo militære samfund 

F-35 følger nå planen for produksjon og utvikling, og kostnadene reduseres gradvis gjennom de ulike produksjonsløpene. Dette var blant hovedbudskapene generalløytnant Christopher Bogdan, leder for det flernasjonale F-35-programmet hadde når han i forrige uke besøkte Norge.

Et nyttig besøk

Forsvarsdepartementet inviterte Bogdan til Norge for at han skulle kunne gi sentrale aktører i Norge en oppdatering om status i utviklingen og produksjonen av F-35. Samtidig ønsket departementet å gi Bogdan en førstehånds orientering om status i den norske anskaffelsen og det norske rasjonalet for kjøp av nettopp F-35 og utviklingen av JSM.

- Jeg fikk inntrykk av at Bogdan satte svært stor pris på den orienteringen han fikk under besøket, og spesielt at han fikk komme inn til Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø. Her fikk han god innsikt i det strategiske bildet Norge står overfor, spesielt i nordområdene, sier programdirektør Anders Melheim som fulgte Bogdan under besøket.

- Nordområdene er helt sentrale for Norge, og er en viktig del av grunnlaget for at vi kjøper nettopp F-35. Vi mente at den beste måten å forklare dette for en utenforstående på var å la ham se dette ved selvsyn, og da måtte vi ha ham med opp hit, forteller Melheim.

God fremdrift i programmet, til tross for utfordringer

Generalløytnant Bogdan kunne under besøket melde om svært god fremdrift i programmet. Bogdan gjentok budskapet også departementet har understreket tidligere om at det nå går sakte men sikkert fremover i utviklingen av F-35, og at produksjonsplanen holder og at kostnadene reduseres gradvis. Han la likevel ikke skjul på at det fortsatt gjenstår utfordringer.

- F-35 er svært viktig for det amerikanske forsvaret - de ønsker å begynne operativ bruk av disse allerede om to til tre år, og Bogdan legger ikke skjul på at denne målsetningen setter store krav til at den positive fremgangen man har sett må fortsette. Norge har ikke det samme presset, men også vi har en klar begrensning på hvor lenge vi kan bruke dagens fly. Da er det positivt for vår del at USA presser så hardt på selv - det gir oss en buffer, sier Anders Melheim.

Programvareutvikling var et viktig tema i mange av møtene Bogdan hadde i Norge. Blant annet ble dette tatt opp i møtene med både forsvarsministeren, Stortinget og med Kampflyprogrammet. Bogdan kunne i alle møtene forsikre om at dette også var et svært viktig tema for han og det flernasjonale programmet, og at han følte seg trygg på at han skulle kunne levere de operative egenskapene Norge trenger i tide.

- Norge ønsker å oppnå såkalt initiell operativ evne med F-35 i 2019, det vil si at da skal vi ha nok fly, personell og trening til å begynne å løse oppdrag med F-35. De første delene av det amerikanske forsvaret planlegger å nå samme nivå allerede i 2015. Norske fly er derfor i rute, sier Melheim.

Generalløytnant Bogdan møtte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Forsvarsdepartementet mandag 13. mai.

Veien åpen for JSM

Bogdan var under besøket svært tydelig på at det norske missilet JSM nå ligger svært godt an til å bli fullt ut integrert på F-35. Slik forsvarsministeren orienterte om i slutten av april kommer dette etter at et møte internt i programmet før påske nå legger opp til å prioritere JSM som en av de viktigste nye kapasitetene på F-35 etter at hovedutviklingen er ferdig. Bogdan trakk i sitt åpne møte foran et fullsatt Oslo militære samfund også frem det arbeidet Norge gjør rundt JSM i dag som svært viktig for den videre prosessen. (Les mer om nylige fremskritt i integrasjonen av JSM her.)

- Bogdan var tydelig på at Norge gjør det eneste riktige nå for å sikre en effektiv integrasjon av JSM på F-35 i fremtiden. Den testingen og utviklingen Norge investerer i sikrer at JSM er en mye sterkere kandidat når aktuelle våpen for F-35 skal prioriteres, og det har vi allerede sett verdien av, sier Melheim.

Forsvaret skal nå i forhandlinger med Kongsberg om den endelige utviklingen av JSM, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et oppdatert beslutningsgrunnlag for den siste delen av utviklingen, også kjent som trinn 3, så snart dette er klart.

- Både operativt og industrielt er JSM viktig for Norge, og vi har derfor jobbet hardt for å komme så langt som vi har gjort nå. Mye arbeid gjenstår, men vi har fått den nødvendige anerkjennelsen for at dette er en kapasitet som bør prioriteres, avslutter Melheim.

Bogdan holdt et åpent møte i Oslo militære samfund onsdag 15. mai i regi av Norges forsvarsforening hvor han holdt en orientering om status i utviklingen av F-35 og svarte på spørsmål både fra media og andre fremmøtte.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Regjeringen gikk i april til Stortinget for å få fullmakt til å bestille de første seks flyene i hovedleveransen, hvorav fire planlegges levert til Norge i 2017.

 

Til toppen