Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

F-35-programmet er i rute – Matt Winter besøkte Norge

Viseadmiral Mathias W. Winter, som er sjef for Joint Strike Fighter Program, gjestet Ørland flystasjon i juni for å få innsikt i innfasingen av de norske F-35 flyene og tilhørende infrastruktur. Han besøkte i tillegg Stortinget, Forsvarsdepartementet og Kongsberg Gruppen hvor han blant annet ble oppdatert på status på JSM.

Den amerikanske delegasjonen fra det flernasjonale F-35-programmet besøkte denne måneden Norge.

Besøkte Kongsberg Gruppen for å diskutere status i industrisamarbeidet

Et industribesøk til Kongsberg Gruppen sto først på dagsorden. Regjeringen legger stor vekt på å opprettholde og videreutvikle samarbeidet mellom norsk og amerikansk industri knyttet til anskaffelsen av nye kampfly. Målsettingen for industrisamarbeidet er, å over tid, sikre nasjonal verdiskaping i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad. 

Norges deltakelse i utviklingsfasen har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon til fly og motor, og har så langt gitt kontrakter til en verdi av om lag 4,1 mrd. kroner. Det foreligger et betydelig potensial for inngåelse av nye kontrakter med de amerikanske leverandørene etter hvert som produksjonen øker. 

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen hadde denne uka besøk av viseadmiral Mathias Winter fra det flernasjonale F-35-programmet og programdirektør Morten Klever fra Forsvarsdepartementet.
Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen hadde denne uka besøk av viseadmiral Mathias Winter fra det flernasjonale F-35-programmet og programdirektør Morten Klever fra Forsvarsdepartementet. Foto: Lars Gjemble, FD

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at de norskutviklede våpnene Joint Strike Missile (JSM) og APEX (25 mm kanonammunisjon) blir integrert i F-35 for å møte våre operative behov, samtidig som dette åpner opp muligheter for norsk industri på eksportmarkedet. 

Les mer om oppdatert status på industridelen i denne nettsaken: Joint Strike Missile har bevist avanserte egenskaper og bestått alle kvalifiseringstestene.

Møter med Stortinget og Forsvarsdepartementet

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fikk besøk av delegasjonen for å få oppdatert status på F-35-programmet og få svar på spørsmål om kampflyanskaffelsen. 

Et enstemmig storting valgte F-35 som etterfølger til F-16 i 2008. Anskaffelsen har en kostnadsramme på 83,3 mrd. kroner. Norge skal kjøpe inntil 52 fly, og de første ble bestilt i 2012. De første norske flyene ble levert i USA i 2015, de første tre ble levert til Norge i november 2017. 3 nye kom i mai 2018. Kampflyprogrammet anskaffer tilstrekkelig materiell for å løse oppdrag i tråd med ambisjonsnivået Stortinget har satt for våpensystemet F-35. Den norske anskaffelsen av våpensystemet F-35 er i rute for å være fullt operativt i 2025. 

Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om en initiell operativ evne i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

Statssekretær Tone Skogen tok imot viseadmiral Mathias Winter på høflighetsvisitt i Forsvarsdepartementet for å diskutere status i programmet.
Statssekretær Tone Skogen tok imot viseadmiral Mathias Winter på høflighetsvisitt i Forsvarsdepartementet for å diskutere status i programmet. Foto: Forsvaret

Besøkte kampflybase Ørland

– Samarbeidet mellom US Air Force og det norske Luftforsvaret har aldri vært bedre og dette er spennende tider for det norske Luftforsvaret, sa viseadmiral Mathias Winter under sitt besøk på Ørland.

Under sitt besøk på Ørland fikk viseadmiralen se det nye området hvor F-35 driftes, samt snakket med både piloter og teknikere.

– Jeg er svært imponert over personellet og deres innsats, og svært imponert over statusen for den norske delen av F-35-programmet, sa Winter. 

– Det å få besøk av sjefen for det internasjonale F-35-programmet er svært viktig for arbeidet fremover. Forsvaret er avhengig av å ha en tett dialog med programkontoret for at innføringen skal gå etter planen, forteller sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

– Det har vært veldig nyttig å vise viseadmiral Winter hvordan F-35-organisasjonen her i Norge og på Ørland jobber seg stegvis videre fra en begrenset operativ evne fra 2019 og Quick Reaction Alert fra Evenes fra 2021, frem mot full operativ evne i 2025. Vi har hatt gode diskusjoner om veien videre og utfordringer knyttet til innføring, testing og trening med F-35. Ikke minst er dette en anledning for viseadmiralen til å se nærmere på de nye F-35-fasilitetene

Besøkte Ørland flystasjon.
Besøk på Ørland flystasjon. Fra venstre kampflydirektør Morten Klever, vice admiral Mathias Winter i JPO og sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland. Foto: Roger Kupen, Forsvaret

Taktisk fordel

Forrige gang admiral Winter var på besøk ved Ørland flystasjon var under seremonien for mottagelsen av de første F-35-flyene den 10. november i fjor.

– Sist gang jeg var her var det mye kaldere, lo Winter.

– Men F-35 er absolutt det beste kampflyet i verden og det har vist seg svært kapabelt i været dere har i Norge. Og F-35 vil gi oss og våre partnere den taktiske fordelen i flere tiår fremover.  Så selv om det er kaldt og det blåser mye her på Ørland, vil Norge alltid varme våre hjerter, sa Winter.

Siden den gang har Norge fått doblet antall F-35-fly på Ørland. Til høsten kommer tre nye fly. Forsvaret jobber på høygir med å fase inn flyene. Det pågår nå grundig opptrening av personell og operativ evaluering av flyene på Ørland.

Det er planlagt en gradvis oppbygging fram mot utgangen av 2019, hvor F-35 som system skal ha et volum og et treningsnivå for å kunne møte de første operative leveransene til Forsvaret (det vi kaller IOC).

– Vi er godt i gang med testing og trening. De ansatte som er involvert i arbeidet er dedikerte og profesjonelle. Og det lover godt for det viktige arbeidet som står foran oss, sa sjefen for Luftforsvaret.

Flyene takler norsk kulde og vinter bra. Tilbakemeldingene fra pilotene er veldig gode og de er ikke i tvil: F-35 er verdens beste kampfly. Vi ser frem til å se effekten dette vil ha i fremtidige operasjoner.

Noen oppdaterte fakta om F-35 – juni 2018

  • 300 kampfly av typen F-35 er nå produsert og levert til kjøperne i programmet
  • Kampflyet har vært i lufta og fløyet over 140 000 timer
  • Vi har nå 15 F-35-baser over hele verden som flyet opererer fra (Ørland er en av disse)
  • Norge har for tiden 7 fly på treningsbasen i USA mens 6 er levert til Ørland (3 nye kommer i høst).

 

 

Til toppen