Hovedkontrakten for de to første norske F-35 underskrevet

Sent fredag kveld norsk tid signerte det flernasjonale programkontoret for F-35 i USA (JPO) hovedkontraktene for den 6. og den 7. produksjonsserien av flyet. Dette skjer etter at Norge og de fire andre partnerlandene som kjøper fly i disse produksjonsseriene har gått gjennom og godkjent betingelsene som er forhandlet frem. De to første norske F-35 skal produseres som del av den 7. produksjonsserien, og dermed er også den første hovedkontrakten for norske fly signert.

Produksjonen av norske F-35 vil nå snart kunne begynne ved Lockheed Martins fabrikk i Ft. Worth i Texas. (Foto: Lockheed Martin)
Programdirektør Anders Melheim med fullmakten som gav klarsignal til at Norge kunne godkjenne den første hovedkontrakten.

Sent fredag kveld norsk tid signerte det flernasjonale programkontoret for F-35 i USA (JPO) hovedkontraktene for den 6. og den 7. produksjonsserien av flyet. Dette skjer etter at Norge og de fire andre partnerlandene som kjøper fly i disse produksjonsseriene har gått gjennom og godkjent betingelsene som er forhandlet frem. De to første norske F-35 skal produseres som del av den 7. produksjonsserien, og dermed er også den første hovedkontrakten for norske fly signert.   

- Vi gav i forrige uke klarsignal fra norsk side til at den endelige kontrakten med produsenten Lockheed Martin for selve flyskrogene kunne underskrives. Dette er den absolutt største av kontraktene for de to første flyene, og derfor har vi lagt stor vekt på å sikre at dette har blitt gjort riktig, sier Melheim.

Kostnadene på vei ned

Grunnprisen for selve flyet fortsetter å gå ned, og er i den 7. produksjonsserien 98 millioner amerikanske dollar for den versjonen Norge skal kjøpe. Prisen for hvert enkelt fly er dermed for første gang på under 100 millioner amerikanske dollar, og er 6% lavere enn prisen i den 5. produksjonsserien som ble undertegnet for mindre enn et år siden. Selv om det fortsatt er for tidlig å regne ut en endelig pris for de første norske flyene, da denne også må regne med kostnaden for motoren og spesielle norske krav som integrasjon av bremseskjerm, så mener Melheim at utviklingen er svært positiv.

-  Med denne kontrakten har vi fått på plass størstedelen av regnestykket som vil vise om kostnadsestimatene våre for de første flyene holder. Konklusjonen så langt er entydig – de holder, konkluderer Melheim.

F-35 utvikles og anskaffes av et partnerskap av ni nasjoner, og i prinsippet får produsentene av flyet og motoren, henholdsvis Lockheed Martin og Pratt & Whitney én kontrakt hver for hver produksjonsserie fra alle landene samlet. Dette er ment å sikre at alle partnerne kjøper i fellesskap og dermed står sterkere i forhandlinger med produsentene. Kontraktene som nå er undertegnet går til flyprodusenten Lockheed Martin for produksjon av totalt 71 fly med alle nødvendige systemer til en samlet verdi av 7,8 milliarder amerikanske dollar. Denne vil følges av en tilsvarende kontrakt til motorprodusenten Pratt & Whitney senere i år. Alle kontraktene som nå undertegnes er fastpriskontrakter, hvor produsenten står ansvarlig for kostnadene ved eventuelle overskridelser. De landene som får fly i produksjonsserie 6 og 7 er USA, Storbritannia, Australia, Italia og Norge. 

(Leser du artikkelen på mobil? Klikk her for å se infografikk om kjøpsprosessen for F-35 - for iPad eller PC se banner i høyremenyen.)

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.
<h3><strong>Les mer om bestillingsprosessen for F-35</strong></h3>