Om F-35 og flytimer

Hvorfor vil antallet flytimer med F-16 reduseres i overgangen mellom F-16 og F-35? Hvilke konsekvenser vil dette få? Og var dette kjent for Stortinget før beslutningen ble tatt? Les mer her

Selv med et lavere antall flytimer enn F-16 vil F-35 kunne løse flere typer oppdrag enn F-16 gjør i dag. Her tar det første nederlandske F-35 av fra fabrikken i Ft Worth i Texas (Bilde: Lockheed Martin)

Avisa Nordland melder 21. mars om "dramatiske kutt" i flytimer grunnet overgangen mellom F-16 og F-35. Vi vil gjerne forsøke å klare opp i noen viktige spørsmål rundt dette temaet.

- Hvorfor vil antallet flytimer med F-16 reduseres i overgangen mellom F-16 og F-35?

Dette skyldes at man må ta personell ut av den eksisterende strukturen for å trene dem i å bruke og vedlikeholde F-35. Denne treningen må begynne flere år før første F-35 kommer i bruk i Norge, og derfor vil det i samme periode være færre flygere og teknikere tilgjengelig for å drive F-16. Dette er ikke mulig å unngå - det er ikke praktisk mulig å holde akkurat det samme operative nivået som vanlig i denne perioden. Det finnes bare et visst antall kvalifiserte teknikere og flygere i Norge, og når noen av disse må tas ut av operativ tjeneste for å trene på F-35 vil det være færre igjen til å drive F-16. Den operative evnen vil likevel bygges opp igjen gradvis slik at innen få år vil Forsvaret igjen kunne levere en like god, og etter hvert bedre operativ evne enn med F-16 i dag.

- Hvilke konsekvenser vil dette få?

Dette vil ikke få noen dramatiske konsekvenser for forsvaret av Norge. Vi vil fortsatt kunne utføre de viktigste oppgavene for å beskytte norsk sikkerhet. Vi har definert en "minste planlagte operative evne" og en "minste akseptable operative evne." Slik figuren under viser har vi fortsatt en buffer mellom disse to nivåene som vil være med på å sikre at vi ikke på noe tidspunkt vil stå uten en akseptabel nasjonal kampflyevne.

 
Illustrasjonen overfor ble først vist i en presentasjon i Oslo Militære Samfund i oktober 2012. Den viser den informasjonen som da allerede var gitt Stortinget. (Forsvarsdepartementet)

- Var denne informasjonen kjent for Stortinget og andre før beslutningen ble tatt?

Ja, dette har vært presentert for Stortinget i flere omganger. Blant annet ble dette omtalt i forbindelse med behandlingen av kjøpet av de fire første flyene til treningsformål i 2011 og igjen i forbindelse med langtidsplanen i 2012, da også i det såkalte "kostnadsvedlegget." Antallet timer som er planlagt for F-35 er også omtalt på Kampflyprogrammets hjemmesider. Dette er altså ikke hemmelig informasjon på noen måte. Takket være et større antall nye simulatorer og mer effektiv trening vil man sikre at man med F-35 faktisk kan utføre flere roller enn med F-16 med færre flytimer. Dermed sikres Forsvaret best mulig effekt av investeringen i nye kampfly.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene i hovedleveransen som planlegges levert til Norge i 2017.

Til toppen