Status i kampflyanskaffelsen - fakta per september 2021

Kampfly er en av de viktigste kapasitetene i ​et moderne og effektivt forsvar. ​ F-35 sikrer at vi kan hevde norsk suverenitet og holde enda bedre kontroll med områdene våre på land, til havs og i luften.

F-35s sensorer finner, følger og identifisere andre fly fra langt større avstander enn tidligere kampfly. F-35 kan dessuten gjøre denne jobben uten å bli oppdaget selv. 

 Vi har mottatt noe over halvparten av de 52 flyene vi skal ha, og mesteparten av infrastrukturen på Ørland er på plass. Fra januar 2022 skal F-35 også overta QRA-beredskapen fra Evenes. 

For at F-35 skal beholde sin teknologiske overlegenhet i møtet med fremtidige trusler vil det internasjonale programmet som Norge deltar i, kontinuerlig oppdatere flyene. Regjeringen la derfor fram et forslag til prosjekt «F-35 oppgraderinger» i vår, som ble vedtatt av Stortinget i juni.