Årsrapporter fra Forsvarsmateriell (FMA)

Her kan du laste ned siste årsrapport fra etaten Forsvarsmateriell.

Les denne i pdf (2016). Her kan du lese revisjonsberetningen for 2016. Les mer hos Forsvarmateriell på denne siden.