Årsrapporter fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Har kan du lese årsrapportene fra NSM.

Her kan du laste ned i pdf årsrapporten for 2016 (nynorskutgåve i år) samt revisjonsberetningen for 2016.