Hvor mye koster ubåtene?

Stortinget har vedtatt å anskaffe fire nye ubåter med en kostnadsramme på 41 370 millioner norske kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Til toppen