Ubåter

Norge har operert ubåter i over hundre år. Ubåten er en fleksibel kapasitet i hele spekteret av operasjoner til havs, og betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforebyggende terskel. Norge har omfattende ansvarsområder og interesser til havs.

Illustration - German submarine.

Nye ubåter

En videreføring av ubåtkapasiteten anses helt sentral for at Forsvaret skal kunne opprettholde en avskrekkende effekt. I samsvar med den nye langtidsplanen for Forsvaret, skal Norge anskaffe fire nye ubåter som skal fases inn fra midten av 2020-tallet.

Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

Samarbeid med Tyskland

2. februar 2017 besluttet regjeringen at Norge skal gå sammen med Tyskland i et strategisk samarbeid om anskaffelse av nye ubåter. Stortinget godkjente ubåtanskaffelsen 15. juni, og 30. juni signerte Norge og Tyskland en samarbeidsavtale (MoU) om maritimt materiellsamarbeid. Norge og Tyskland gjennomfører nå en felles kommersiell prosess med leverandøren Thyssenkrupp Marine Systems.

Ula-klasse ubåt, KNM Utsira, og Fridtjof Nansen-klasse fregatt, KNM Thor Heyerdahl, i en fjord nær Bergen under øvelse Dynamic Mongoose februar 2014.

Organiseringen av ubåtprosjektet

Ubåtprosjektet er et investeringsprogram i Forsvarsdepartementet, som ledes av Avdeling for økonomi, styring og investeringer (FD III).

Aktuelt nå

Norge og Tyskland inngår omfattende samarbeid om maritimt forsvarsmateriell

I dag markerte den tyske og norske forsvarsministeren oppstarten på et langvarig samarbeid om nye ubåter og sjømålsmissiler. Markeringen foregikk ved den tyske marinebasen i Eckernföerde.

Tyskland kjøper norske missiler

Norge og Tyskland har et strategisk samarbeid om anskaffelse av ubåter. Nå har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. Dette vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover.

Tyskland valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter.