Nye ubåter

En videreføring av ubåtkapasiteten anses helt sentral for at Forsvaret skal kunne opprettholde en avskrekkende effekt.

Norges seks ubåter av Ula-klassen ble innfaset i perioden 1989-1992. Disse ubåtene nærmer seg sakte men sikkert slutten på sin levetid, men gjennom oppkjøp av kritiske reservedeler og god planlegging vil fire av seks Ula-ubåter holdes operative frem mot 2028.

Konseptuelle utredninger knyttet til fremtidig undervannsbåtkapasitet startet i 2007. Prosjektet har siden vært gjennom tre runder med ekstern kvalitetssikring og tre regjeringsbehandlinger, før Stortinget vedtok investering i fire nye ubåter våren 2017. Norge og Tyskland har inngått et strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter. 

I samsvar med den nye langtidsplanen for Forsvaret, skal Norge anskaffe fire nye ubåter som skal fases inn fra midten av 2020-tallet. Fire ubåter blir regnet som helt nødvendig for å videreføre et robust Ubåtvåpen og for å ha et bærekraftig kompetansemiljø.

Til toppen