Samarbeid med Tyskland

2. februar 2017 besluttet regjeringen at Norge skal gå sammen med Tyskland i et strategisk samarbeid om anskaffelse av nye ubåter. Stortinget godkjente ubåtanskaffelsen den 15. juni, og den 30. juni signerte Norge og Tyskland en samarbeidsavtale, en Memorandum of Understanding, om maritimt materiellsamarbeid. Norge og Tyskland gjennomfører nå en felles kommersiell prosess med leverandøren Thyssenkrupp Marine Systems.

Tyskland og Norge kommer til å anskaffe identiske ubåter i samme tidsrom. Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene. Samarbeidet åpner også for salg av norske missiler til Tyskland i tillegg til samarbeid om videreutvikling av missilteknologi. Det vil også være industrisamarbeid på kampledelsessystemet til de norske og tyske ubåtene. Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter.

Til toppen