Status Nye ubåter per 1. februar 2018

Ubåtprosjektet er i rute. Norge og Tyskland arbeider tett sammen om nye, identiske ubåter og de kommersielle prosesser mot leverandøren er godt i gang.

 

Sketch of the new submarines, 212 CD.
Sketch of the new submarines, 212 CD. Foto: tkMS

Norge og Tyskland ble tidlig i 2017 enige om et strategiske partnerskap rundt nye ubåter. Som en konsekvens av dette inngikk partene et bilateralt avtaleverk om maritimt materiellsamarbeid den 30. juni 2017. Samarbeidet går langt utover ubåt og omfatter missilsamarbeid rundt det norske NSM missilet, marine til marine-samarbeid, industrisamarbeidsprosjekter, samt forsknings- og utviklingssamarbeid i det maritime domenet.

Kontrakt i 2019

Norge og Tyskland arbeider nå tett sammen om å anskaffe de nye ubåtene. Anskaffelsesorganisasjonene Forsvarsmateriell (FMA) i Norge og Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) i Tyskland, er nå inne i en kommersiell prosess med leverandøren thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), som igjen har prosesser opp mot et stort antall potensielle underleverandører fra en rekke forskjellige nasjoner. Det forventes et bindende tilbud fra tkMS medio 2018. Norge og Tyskland vil deretter sammen starte forhandlinger mot byggeverftet med mål om signering av kontrakt i 2019.

Infrastruktur og vedlikeholdsløsning

Forprosjekt for Eiendom, bygg og anlegg (EBA) tilknyttet de nye ubåtene pågår. Det er planlagt med omfattende gjenbruk av eksisterende infrastruktur, der dette er mulig. Videre arbeides det med forprosjekt for ny vedlikeholdsfasilitet. Denne fasiliteten er nødvendig for at Norge skal beholde evnen til nasjonalt vedlikehold av ubåtene også i fremtiden.

Som omtalt i Prop. 123 S (2016–2017) Investeringar i Forsvaret og andre saker, planlegger regjeringen å komme tilbake til Stortinget med en tilrådning for vedlikeholdsløsning i 2019.

Det norsk-tyske materiellsamarbeidet gir gode muligheter for norsk forsvarsindustri. Norske myndigheter og norsk forsvarsindustri arbeider tett sammen opp mot tyske partnere i den hensikt å skape gode muligheter for norske produkter i Tyskland.

Ytterligere partnere

Fra både norsk og tysk side er det et stort ønske om å få flere partnere med i samarbeidet om nye ubåter. Italia, Nederland og Polen vurderer anskaffelse av nye ubåter i noenlunde samme tidsrom som Norge og Tyskland. Det arbeides tett opp mot disse landene for å prøve å få til et utvidet samarbeid med ytterligere skalafordeler og synergier.

Til toppen