Forsvarsdepartementet organiserte seminar om integrerte fredsoperasjoner i Brussel

Forsvarsdepartementet var 5. oktober vert for et stort seminar i Brussel om flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner. Målet var å rette søkelyset mot de utfordringer som slike operasjoner representerer, samt utviklingstrender. Samtidig var det fokus på hvordan de ulike institusjonelle rammeverkene – FN, EU og NATO – møter disse utfordringene og hvordan de forsøker å koordinere sine bidrag internt så vel som seg imellom.

Med flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner menes operasjoner som inkluderer både sikkerhet og utvikling, militære og sivile elementer og hvor flere institusjoner er involvert. De fleste kriser i verden i dag er sammensatte og krever samordning av mange og ulike aktører og virkemidler.

Militære virkemidler er vanligvis bare en delvis løsning i fredsoperasjoner og må integreres i en bredere tilnærming. Sikkerhet og utvikling må i stor grad gå hånd i hånd. Uten sikkerhet blir det ingen utvikling, og uten utvikling blir det ingen sikkerhet.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, var hovedtaler på seminaret i Brussel. Andre hovedtalere var David Harland, Director, Office of Operations, FNs Department for Peacekeeping Operations (DPKO), Pieter Feith, Deputy Director-General for Politico-Military Affairs, General Secretariat of the Council of the EU, og John Colston, Assistant Secretary-General for Defence Policy and Planning i NATO. Deltakerne for øvrig kom fra FN, EU, NATO, Den afrikanske union (AU) og ikke-statlige organisasjoner og akademia. Seminaret hører inn under et bredt anlagt prosjekt om integrerte operasjoner i en FN-kontekst, som Utenriksdepartementet har tatt initiativet til.

Les oppsummering av seminaret på engelsk her: Multidimensional and Integrated Peace Operations: Trends and Challenges

Til toppen