Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Her finner du vedtak i klagesaker.

Her er forskriften. Her er presiserende tolkningsnotat.