Forsiden

Er du veteran?

Det finnes en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.

Forsvaret har ansvaret for oppfølgingen av veteraner. Her kan du få mer informasjon: https://forsvaret.no/veteraner

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier

Kontor: 800 85 000 (08-15 hverdager)

E-post:veteraner@mil.no

Besøksadresse:Akershus festning, bygning 48

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg.
Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var.
Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte.  Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og  deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale  operasjoner.

Telefon

800 85 000 er betjent i tiden kl. 08.00 – 15​​.00 på hverdager.​

E-post


Her er noe av det du kan spørre Forsvaret om

Veteranaktiviteter. Hver måned arrangeres veterantreff over hele landet. I tillegg finnes det en rekke små og store arrangementer for veteraner og veteranfamilier.

Dekorasjoner og annen anerkjennelse. Noen har ikke fått alle medaljene de skulle hatt. Det kan Forsvaret hjelpe med.

Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Veteranene er de kvinner og menn som bidrar i Norges internasjonale operasjoner. Forsvaret kan hjelpe med fakta, tall og dokumentasjon fra operasjonene.

Offentlige velferdsordninger. Forskjellige forsikringer og erstatningsordninger gjelder ved tjeneste i internasjonale operasjoner. Forsvaret kan hjelpe deg videre ved spørsmål.

Samtaler og sjelesorg med veteranprest. Noen vil ha vanskeligere for å omstille seg fra hverdagen ute på tjeneste med et  høyt stressnivå til hverdagen hjemme med trivialiteter. Eller kanskje familien vil ha noen å snakke med mens et familiemedlem er ute på  tjeneste? Veteranpresten kan være en god samtalepartner.

Forsvarets helsetilbud. Forsvaret har noen helsetilbud til veteraner, som et supplement til det sivile helsevesenet.

På denne siden har Forsvaret en lenkesamling med flere ressurser: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker

Støttetilbud:

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 (24 timer)

På telefon 800 48 500 kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen.

Forsvarets grønne linje 800 30 445 (24 timer)

Dette er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Det hender man har akutt behov for å snakke med noen om noe man ikke snakker med alle om, eller at den man normalt snakker fortrolig med, er i en internasjonal operasjon. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser.

Kameratstotte.no

Kameratstotte.no er et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og Mental Helse, og er bemannet av personer som selv har erfaring fra internasjonale operasjoner. På denne siden kan du anonymt sende meldinger hele døgnet og få luftet store og små problemer. Du kan også få kontakt med andre familier som er, eller har vært, i samme situasjon som dere.

Alle får svar innen 24 timer.