Ressurssider til kommuner om veteraner fra internasjonal tjeneste

I regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste oppfordres det til bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak i kommunene. Disse sidene vil bli bygd ut med eksempler og pekere videre til mer ressurser og informasjon om tematikken.

Bergen har laget egen veteranplan

Med tittelen "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen" har Bergen kommune laget plan om hvordan Bergen kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste.

Kommunale og interkommunale handlingsplaner

I oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» 26. august 2014 står det blant annet at kommunale handlingsplaner bør utarbeides, og vil bli et viktig grunnlag for bedre samhandling. I dette arbeidet vil kommunene ha mye å tjene på å utveksle kompetanse og erfaringer.