Norske bidrag i Afghanistan

Fra ISAF til RSM

Den internasjonale ISAF-operasjonen i Afghanistan avsluttes ved utgangen av 2014. NATO viderefører det militære engasjementet gjennom en ny støtteoperasjon, RSM.

De afghanske sikkerhetsstyrkene har fått opplæring og rådgivning i løpet av stabiliseringsoperasjonen ISAF, og har overtatt det nasjonale sikkerhetsansvaret. Den afghanske kapasiteten forutsetter likevel fortsatt støtte fra det internasjonale samfunnet. RSM innebærer en videreføring av rådgivningsvirksomheten av afghanske sikkerhetsstyrker. Samtidig etablerer det internasjonale samfunnet en finansieringsmekanisme som sikrer det økonomiske grunnlaget for videreføring av den afghanske hæren og politiet.

Resolute Support Mission vil bestå av rundt 12.700 personer, med USA som største bidragsyter. Operasjonen vil innledningsvis ha militær tilstedeværelse i flere av Afghanistans regioner med trening, rådgivning og assistanse til ANSF. Deretter vil operasjonen gradvis konsentreres til Kabul med fokus på rådgivning og opplæring på strategisk nivå.

NATO har inngått en statusavtale med afghanske myndigheter som utgjør et juridisk grunnlag for operasjonen.

 

Forsvarets spesialstyrker

Det norske hovedbidraget til RSM vil bli komme fra Forsvarets spesialstyrker. De vil delta i Special Operations Advisory Team til støtte for afghansk spesialpoliti (CRU) i Kabul og i den britisk-ledede Special Operations Advisory Group til støtte for General Command of Police Special Units.

-De afghanske sikkerhetsstyrkene har fått bedre kapasitet og har selv sikkerhetsansvaret i landet, men de har fortsatt behov for støtte og rådgivning. I den nye operasjonen vil de norske styrkene ha en mer tilbaketrukket rolle, og hovedoppdraget vil være trenings- og rådgiverfunksjon i leir, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Øvrige bidrag

Øvrige norske militære bidrag vil omfatte bl.a. et mindre antall personell i forskjellige stabsfunksjoner i RSMs kommandostruktur i Kabulområdet, og instruktører/mentorer ved ANA Officers’ Academy i Kabul. I tillegg har Norge tilbudt Tyskland et begrenset antall stabsoffiserer for styrking av det tyske regionhovedkvarteret i Mazar-e Sharif. Norge vil også tilby personell til drift av flyplassen i Kabul, KAIA, samt noen spesialister til sanitetsfunksjoner som legevakt og sykehus lokalisert på KAIA.

Til flyplassen på Bagram tilbyr Norge et lite antall stabsoffiserer for å lede trenings-, og rådgivningsvirksomheten overfor afghanske myndigheter innen flyplassdrift.

Bidraget vil koste om lag 180 millioner kroner. Stortinget er konsultert.