Mandat og sammensetting av utvalget

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge ble nedsatt av Forsvarsdepartementet den 15. desember 2014, som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

Ekspertgruppens medlemmer:

Rolf Tamnes (leder), professor, Institutt for forsvarsstudier, Asle Toje, forskningsdirektør, Det Norske Nobelinstitutt, Julie Wilhelmsen, seniorforsker, NUPI, Kate Hansen Bundt, generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité, Alf Håkon Hoel, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet,  Janne Haaland Matlary, Professor dr.philos Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Prof II Forsvarets høgskole, Trond Grytting, kontreadmiral, Forsvaret.

 

Fra venstre: Asle Toje, Trond Grytting, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Janne Haaland Matlary og Kate Hansen Bundt.

Fra venstre: Asle Toje, Trond Grytting, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Janne Haaland Matlary and Kate Hansen Bundt. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter

 

Sekretariatet:

Espen Skjelland (leder), avdelingssjef Analyse, Forsvarets Forskningsinstitutt Kristin Hemmer Mørkestøl (nestleder), seniorrådgiver FD II (Sikkerhetspolitisk avdeling, seksjon for transatlantisk og europeisk sikkerhetspolitikk) Per Kristian Krohn, rådgiver FD II (Sikkerhetspolitisk avdeling, seksjon for sikkerhetspolitisk analyse) Per Erik Solli, oberst, Forsvaret Helene Leirud (administrasjon), kontorleder, FD IV

Ekspertgruppens mandat (pdf)