Forsvarssektorens verdigrunnlag

Forsvarssektoren skal forsvare norsk territorium, befolkning og interesser. Den skal også fremme visse allmenne verdier Verdigrunnlaget for sektoren skal synliggjøre disse verdiene.

Dette er et verdigrunnlag for hele forsvarssektoren. Sektoren omfatter Forsvarsdepartementet og fire underlagte etater – Forsvaret, Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Alle disse er forpliktet av verdigrunnlaget. Kjerneverdiene og verdigrunnlagene som allerede er utarbeidet i hver av de fire etatene, ligger fast. Forsvarssektorens verdigrunnlag sammenfatter og danner en overbygning. Det er en visjon vi strekker oss etter, og det skal samle, bevisstgjøre og forplikte hele sektoren. Som verdibasert organisasjon blir vi målt ikke bare på hvordan vi løser våre oppdrag, men også på hvilke verdier vi har, og om vi faktisk etterlever dem på en etisk forsvarlig måte. Er vi lite bevisste verdiene og etikken, mister vi både motivasjon og troverdighet. Er verdibevisstheten stor, og vi operasjonaliserer dem på en etisk måte, virker verdiene samlende og inspirerende, og vårt omdømme styrkes. Verdibevissthet og en etisk forsvarlig virksomhet er derfor mål for sektoren. Verdigrunnlaget er bygget opp rundt den samfunnsrollen Forsvarssektoren har, og noen verdier vårt samfunn er bygget på. Dette som bakgrunn for et sett med kjerneverdier på tvers av sektoren.

Sektorens kjerneverdier er åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot. Disse skal være til inspirasjon og rettesnor for organisasjonen og den enkelte.

Les forsvarssektorens verdigrunnlag her (i pdf).

Les også mer om denne tematikken hos Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon.