E-helsetrender og nøkkeltall for e-helse

Direktoratet for e-helse utarbeider årlige rapporter om utviklingstrekk på e-helseområdet. Utviklingstrekkrapport tar for seg utvalgte trender og drivere innen e-helse og skal bidra til økt forståelse for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Les mer om e-helsetrender og utviklingstrekk 

Nasjonal e-helsemonitor viser relevante nøkkeltall på e-helseområdet. Dette bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. En nasjonal e-helsemonitor skal vise status på sentrale satsingsområder og dokumentere i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.