Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

E-resept

E-resept gir enklere og tryggere håndtering av legemidler og er et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet.

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. E-resept er en byggekloss for andre nasjonale e-helsetiltak som blan annet. kjernejournal.

E-resept er i utstrakt bruk hos fastleger, bandasjister og apotek i hele landet. Innføring av e-resept på sykehus er godt i gang i alle regioner. Det skal også legges til rette for at tannleger og andre aktører i helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk e-resept. Innbyggere har oversikt over egne resepter via "Min helse" på helsenorge.no. 

E-resept har utviklet funksjonalitet for bruk av multidose. Løsningen er under utprøving i flere kommuner.

Les mer om e-resept på ehelse.no

Til toppen