Helsenorge.no: Digitale helsetjenester

Helsenorge.no er en felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren, og har oppdatert koronainformasjon. Stadig flere bruker tjenestene og portalen videreutvikles kontinuerlig med nye tjenester for innbyggeren.

Noen tjenester på helsenorge.no:  

  • Koronainformasjon: Gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.
  • Resepter: Denne tjenesten gir innbyggerne oversikt over egne e-resepter. Her får innbyggerne se om resepten er tilgjengelig på apotek, få oversikt over gyldige resepter og se om det er mer igjen på resepten, se barnas resepter og evt. andres resepter som pasienten har fullmakt til å se, og se hvilke fullmakter pasienten selv har. 
  • Egenandeler: Gir innbyggeren oversikt over registerte egenandeler og status på frikort under egenandelstak 1.
  • Kjernejournal: I pasientens kjernejournal samles viktige opplysninger om pasienten. Innbyggerne kan se opplysninger i egen kjernejournal, legge inn egne opplysninger og sette innstillinger for bruk (tilganger og reservasjon).
  • Digital dialog: Innbyggeren skal kunne initiere og delta i sikker, digital kommunikasjon med sine behandlere. Digital dialog mellom innbygger og helsepersonell vil bl.a. gi pasienten mulighet til å bestille time, fornye resept og starte e-konsultasjon.
  • Innsyn i egen journal: Regionale helseforetak prøver ut nettløsninger som gir innbyggerne mulighet til å se sin egen sykehusjournal. Dette gjør at pasienten kan møte legen forberedt, forstå mer i etterkant av møtet og være med å rette opp misforståelser.