Kjernejournal

Kjernejournal er en nasjonal løsning som inneholder viktige helseopplysninger, og gjør dem tilgjengelig for både innbygger og helsepersonell i hele landet.

Formålet med en kjernejournal er økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til viktig informasjon som legemidler, allergier og annen kritisk informasjon. Helsepersonell får rask tilgang til utvalgte og viktige opplysninger om en pasient, uavhengig av hvor pasienten har blitt behandlet tidligere. Kjernejournal erstatter ikke elektronisk pasientjournal, men utgjør et viktig supplement. Særlig viktig kan kjernejournal være i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden til pasienten. Nasjonal utbredelsen er godt i gang og skal etter planen være innført i hele landet i løpet av 2017.

Kjernejournal inneholder:

  • Kritisk informasjon
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Legemidler
  • Familie, adresse og fastlege
  • Innbyggers registeringer 

Informasjonsfilm om kjernejournal:

Les mer om kjernejournal på helsenorge.no