Bivirkningsregisteret for kosmetikk er nå på plass

2. juni etablerte Mattilsynet og Folkehelseinstituttet et bivirkningsregister for kosmetiske produkter. Dette registeret vil gjøre det enklere for forvaltningen å følge opp meldinger om kosmetikkbivirkninger på en systematisk måte. For Mattilsynet vil registeret være et effektivt virkemiddel for å utøve målrettet tilsyn med kosmetikk. Folkehelseinstituttet skal etter avtale med Mattilsynet stå for daglig drift av registeret.

Ved forskrift 27. februar 2008 nr. 219 påla Helse- og omsorgsdepartementet leger, tannleger, farmasøyter og helsesøstre meldeplikt ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det nye registeret vil både bestå av slike meldinger fra helsepersonell og av andre meldinger om bivirkninger. Andre meldinger kan for eksempel komme fra forbrukere eller kosmetikkbransjen. Folkehelseinstituttet vil motta bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, mens Mattilsynet mottar meldinger direkte fra forbrukere og fra kosmetikkbransjen.

Nyttige lenker:

Til toppen