”Fremtidens skolebrød”

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen lanserte 12. februar den nasjonale skolekonkurransen ”Fremtidens skolebrød”. Skolebarn kan nå konkurrere om det beste forslaget til et grovt og godt alternativ til dagens søte skolebrød.

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen lanserte 12. februar den nasjonale skolekonkurransen ”Fremtidens skolebrød”. Skolebarn kan nå konkurrere om det beste forslaget til et grovt og godt alternativ til dagens søte skolebrød. Opplysningskontoret for brød og korn vil gi barn og unge bakekunnskap og bakeglede gjennom å spille på deres kreativitet.

Konkurransen bygger på et moderne og spennende skolemateriell som både skal stimulere lærer og elev i faget Mat og helse i grunnskolen. Grunnlaget for barn og ungdoms kosthold legges hjemme, men barnehage, og ikke minst skole, spiller også en viktig rolle.

Spisevaner etableres tidlig og statssekretæren påpekte viktigheten av å legge grunnlag for sunne og gode spisevaner blant barn og unge. Hun henviste også til at handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen har som ett av sine mål å øke forbruket av grove korn- og brødvarer. Konkurransen legger opp til å øke oppmerksomhet rundt konsum av grove brød- og kornprodukter blant barn og unge. Dette er i tråd med handlingsplanens intensjon, og slike tiltak hilses derfor velkomne.

Les mer om konkurransen på http://www.brodogkorn.no/skole/skolebrod/

Til toppen