Handlingsplan for bedre kosthold 2007 - 2011

Her finnes en oversikt over tidligere publisert materiale om Kostholdsplanen

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011) er lansert

Mandag 22. januar presenterte Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad på vegne av Regjeringen Handlingsplan for bedre kosthold Oppskrift for et sunnere kosthold (2007 – 2011). Handlingsplanen inneholder 73 tiltak fordelt på 10 innsatsområder, og det er 12 departementer som står som utgiver av planen. Under finnes informasjon om arbeidet med handlingsplanen, samt innspillene som er kommet fra eksterne aktører.

Pressekonferansen

Her finnes pressemelding, opptak av pressekonferansen og lenke til handlingsplanen(22.01.2007).

Innspill til handlingsplanen i kommentarrunden

 

Mange aktører har benyttet anledningen til å komme med innspill til handlingsplanen for bedre kosthold. Innspillene legges fortløpende ut på denne siden. (10.08.06)
 

Kommentarrunde blant eksterne aktører

Mer enn 150 aktører blir 15. juni invitert til å komme med innspill og kommentarer til Handlingsplan for bedre kosthold. I et eget brev blir aktørene og organisasjonene bedt om å komme med innspill med utgangspunkt i konkrete spørsmål og et vedlagt utkast til disposisjon, innsatsområder og delmål. I utformingen av innspill bes det også om å ta utgangspunkt i en oversikt over foreslåtte tiltak.(14.06.06)

Innspill til handlingsplanen

Alle som ønsket å komme med konstruktive og kreative innspill til handlingsplanen, har hatt mulighet til det. Se innspillene her (01.04.06)

Møte med eksterne aktører om handlingsplanen 16.februar

Det er nødvendig med innsats fra flere sektorer for å påvirke kostholdet i befolkningen, og mange aktører må derfor spille på lag. Involvering av eksterne aktører i prosessen med å utvikle handlingsplanen vurderes som viktig. Det ble arrangert et møte med relevante aktører og organisasjoner 16. februar. Her finner du program, referat, invitasjonsliste og presentasjoner som ble holdt på møtet. (06.03.06)

Krafttak for kosthold - handlingsplan skal utarbeides

Handlingsplan for bedre kosthold 2007 – 2011 skal inneholde konkrete tiltak som kan bidra til å forebygge sykdom og fremme helse gjennom å endre kostvanene mot gjeldende anbefalinger. Det er også et mål at tiltakene i planen skal bidra til å utjevne sosialt betingede helseforskjeller. Handlingsplanen vil være et verktøy for beslutningstakere, profesjonsutøvere, fagpersoner og andre i offentlig, privat og frivillig sektor som spiller en rolle i forhold til befolkningens kosthold. (02.03.06)

Prosjektbeskrivelse for handlingsplanarbeidet

(01.03.06)
 
 

Til toppen