Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)

Kostholdsarbeidet etter Handlingsplan for bedre kosthold er hovedsakelig knyttet opp til oppfølging av Meld. St 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen, God helse- felles ansvar.

Kostholdsarbeidet etter Handlingsplan for bedre kosthold er hovedsakelig knyttet opp til oppfølging av Meld. St 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen, God helse- felles ansvar.

Kostholdsarbeidet bygger videre på Verdens helseorganisasjons evaluering av kostholdsarbeidet i Norge med særlig vekt på Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Helsedirektoratet har utgitt en sluttrapport for handlingsplanarbeidet med oppsummering av tiltak. Les sluttrapporten på Helsedirektoratets nettsider.

Til toppen