Kommunikasjonsplan

Denne kommunikasjonsplanen er utarbeidet som et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011). Den skal være en felles plattform for å etablere gode samhandlingsrutiner mellom myndighetene i deres kommunikasjonsarbeid om disse temaene.

Det er utviklet en egen kommunikasjonsplan for området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater. Formålet med kommunikasjonsplanen er å sikre at departementene legger de felles målsettingene i handlingsplanen for bedre kosthold til grunn når det iverksettes kommunikasjonstiltak på området kosthold, ernæring og helse.

Følgebrev til kommunikasjonsplanen til departementene

Følgebrev til kommunikasjonsplanen til aktuelle samarbeidspartnere.

Last ned Kommunikasjonsplanen i pdf

Til toppen