Mat og måltider i barnehagen

Måltidene er en viktig del av hverdagen i alle barnehager. Maten som barna spiser i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale kosthold. Dette gjelder enten maten er medbrakt hjemmefra eller tilberedt i barnehagen. Barnehagen som oppvekst- og utviklingsarena skal være en arena som fremmer gode vaner og god helse.

Nye retningslinjer skal forbedre mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt hjemmefra eller tilberedes i barnehagen. De nye retningslinjene for mat og måltider i barnehagen som lanseres nå, skal være et verktøy for å sikre sunn mat i barnehagen.

Stadig flere barn under opplæringspliktig alder går i barnehage og stadig flere barn får fulltidsplass. Ved utgangen av 2006 var det snaut 235 000 barn som gikk i barnehage og to av tre hadde fulltidsplass. Mattilbudet organiseres ulikt i de over 6 000 barnehagene i landet

Retningslinjene utgjør en faglig standard som barnehager og barnehageeiere i samarbeid med foresatte bør strekke seg etter

Helse- og omsorgsdepartementet  og Kunnskapsdepartementet har sendt brev til landets barnehager og landets kommuner med de nye retningslinjene.

De nye retningslinjene er ett av tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Retningslinjene er basert på helsemyndighetenes gjeldende anbefalinger for ernæring, og retter seg mot barnehageeier, barnehagepersonell, foresatte og andre interesserte

Sosial- og helsedirektoratet er også i gang med å utarbeide pedagogisk materiell til barnehagepersonell med konkrete råd og tips om hvordan de kan følge retningslinjene i praksis.

Les mer om retningslinjene på www.shdir.no/matibarnehagen.


 

Til toppen