Mer fiskesprell i 2010!

Fiskeri- og kystdepartementet varsler i en pressemelding at de øker midlene til prosjektet ”Fiskesprell” i 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet varsler i en pressemelding at de øker midlene til prosjektet ”Fiskesprell” i 2010.
Fiskesprell er et samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Eksportutvalget for fisk som har som må å øke inntaket av fisk i befolkningen.
Tiltaket er en del av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)

Les mer på Fiskeri- og kystdepartementets sider.

Til toppen