Sunnhetsmerking av mat Nøkkelhull

På pressekonferanse 5.februar presenterte helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sin beslutning om å velge nøkkelhull som symbol på sunne matvarer, for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge sunn mat i hverdagen. Innføring av en sunnhetsmerking på mat er et av tiltakene i Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011) som ble presentert i januar 2007. (05.02.2008)

Sunnhetsmerking av mat er et av mange tiltak for å gjøre det enklere å velge sunt, og er et tiltak i Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) Mattilsynet og Helsedirektoratet fikk i 2007 i oppdrag å utrede og følge opp dette arbeidet. Det er tett samarbeide med matvarebransje og forbrukere. Helse- og omsorgsministeren besluttet i april 2007 å introdusere nøkkelhullet som frivillig sunnhetsmerkeordning.

Les pressemeldingen her.

 

Det arbeides med felles kriterier for Norge, Danmark og Sverige . Les høringsutkast og høringsuttalelser her.
Til toppen