Nye retningslinjer om underernæring

Under et arrangement i Helsedirektoratet i dag mottok statssekretær Ellen Birgitte Pedersen nye nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (24.06.09).

Under et arrangement i Helsedirektoratet i dag mottok statssekretær Ellen Birgitte Pedersen nye nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

– Jeg er glad for at de faglige retningslinjene innen dette særdeles viktige området nå er ferdigstilte, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen.

Målgruppen for retningslinjene er personell og ledere både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Statssekretæren rettet en takk til Helsedirektoratet og spesielt arbeidsgruppen for arbeidet som har pågått siden 2006. 

Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent, og det er også utfordringer i forhold til hjemmeboende eldre.

– Mat og måltider er en viktig del av helse- og omsorgstjenestens virksomhet, sier Pedersen, og viste til Stortingsmeldingen om ”Framtidas omsorgsutfordringer” (2005-2006), der dette er vektlagt. I den varsles også de faglige retningslinjene.

– Den nylig framlagte samhandlingsreformen skal også styrke forebyggingsområdet der kosthold og ernæring er viktig, fastslår Pedersen. 

Pedersen påpeker også betydningen av den sosiale og kulturelle betydningen av mat og måltider som viktig for trivsel og god matlyst.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Ernæring i helsetjenesten er eget innsatsområde i Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).

Til toppen