Utdypning Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har samarbeidet om å etablere Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret er lokalisert til Høgskolen i Bergen. Senteret er et nasjonalt ressurssenter for helsefremmende arbeid, mat- og bevegelsesglede i barnehager og skoler, og for barnehage- og lærerutdanningen og øvrige relevante utdanninger. Senteret skal bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet kan være en naturlig integrert del av barnehage- og skolehverdagen. Senteret skal bidra til å sette søkelys på hvordan enræring og fysisk aktivitetkan være naturlig integrert på tvers av fag og særlig være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving.

Til toppen