Dialogarena 12. desember 2012

Foredrag fra dialogarena 12. desember 2012

Kosthold og folkehelsearbeid v/ statssekretær Nina Tangnæs Grønvold

Evaluering av og oppsummering fra Handlingsplanperioden v/ avd direktør Anne Hafstad Helsedirektoratet

Utvikling i norsk kosthold og andre aktuelle saker herunder om strategi for reduksjon av salt v/ Lars Johansson, Helsedirektoratet

Kommunikasjon - språk og forståelse av begreper i kostrådene og i dialog med de ulike aktører v/ Pernille Baardseth, NOFIMA mat

Om nye læreverk for grunnskolen v/Åse Kringlebotn, Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Den norske frokosten, fakta og forslag v/ Ida Berg Hauge, melk.no

Til toppen