Dialogarena med matvarebransjen

Tiltak 2.3 i handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen omhandlet etablering av en dialogarena med matvarebransjen, aktuelle forskningsmiljø og forbrukerrepresentanter. Dialogarenaen ble etablert 19. november 2007. I Meld. St. 16 (2010-2011) og Meld. St. 34 (2012-2013) varsles det at dialogarenaen skal videreføres.

Dialogarena 12. desember 2012

Artikkel Sist oppdatert: 19.12.2012

Foredrag fra dialogarena 12. desember 2012

Dialogarena 22. november 2011

Artikkel Sist oppdatert: 06.02.2012

Foredrag fra dialogarena 22. november 2011

Dialogarena 19. november 2010

Artikkel Sist oppdatert: 10.12.2010

Foredrag fra Dialogarena 19. november 2010

Til toppen