Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2004-2008

Handlingsplanens hovedmål er en reduksjon av aborttallene, og at alle skal ha et trygt sekusalliv og et best mulig utgangspunkt for å kunne planlegge svangerskapet (2004).

Handlingsplanens hovedmål er en reduksjon av aborttallene, og at alle skal ha et trygt sekusalliv og et best mulig utgangspunkt for å kunne planlegge svangerskapet.

Planen fremhever utfordringer, fokuserer målgrupper og omtaler tiltak for måloppnåelse innen seks innsatsområder. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne generelt, grupper med særlig risiko for uønsket graviditet, ungdom og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn og kvinner og par som vurderer abort.

For å kunne ta etiske reflekterte valg i forhold til samliv og seksualitet har ungdom behov for kunnskap og informasjon. For hvert årskull er det en ny generasjon ungdom som skal ha informasjon og kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon.

 Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2004-2008

Til toppen