Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Visjonen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen barn/unge og voksne som driver fysisk aktivitet på et nivå i tråd med faglige anbefalinger – som er minst 1 time daglig fysisk aktivitet for barn og unge, og minst en halvtime daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre.

Handlingsplanen er et samarbeid mellom åtte departementer og den omfatter tiltak og virkemidler på disse departementenes ansvarsområder, dvs. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i fritiden, økt fysisk aktivitet på hverdagsarenaer som barnehage, skole og arbeidsplass, aktivitetsfremmende nærmiljøer og transportsystemer som gir bedre muligheter for å gå eller sykle til/fra jobb, skole og fritidsaktiviteter, samt helse- og sosialtjenestens bidrag til økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Det er etablert en interdepartemental koordineringsgruppe for oppfølging av planen. Sosial- og helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Nasjonal konferanse om fysisk aktivitet

i Oslo tirsdag 31. januar 2006. Målgruppen er beslutningstakere, fagpersoner og ulike profesjonsutøvere på alle forvaltningsnivåer i offentlig, privat og frivillig sektor som gjennom sitt virke skal bidra til å realisere handlingsplanens visjon og mål. Link til program.

Til toppen