Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan - fysisk aktivitet

Visjonen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen barn/unge og voksne som driver fysisk aktivitet på et nivå i tråd med faglige anbefalinger – som er minst 1 time daglig fysisk aktivitet for barn og unge, og minst en halvtime daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 - 2009

Visjonen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen barn/unge og voksne som driver fysisk aktivitet på et nivå i tråd med faglige anbefalinger – som er minst 1 time daglig fysisk aktivitet for barn og unge, og minst en halvtime daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre.

Handlingsplanen er et samarbeid mellom åtte departementer og den omfatter tiltak og virkemidler på disse departementenes ansvarsområder, dvs. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i fritiden, økt fysisk aktivitet på hverdagsarenaer som barnehage, skole og arbeidsplass, aktivitetsfremmende nærmiljøer og transportsystemer som gir bedre muligheter for å gå eller sykle til/fra jobb, skole og fritidsaktiviteter, samt helse- og sosialtjenestens bidrag til økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Det er etablert en interdepartemental koordineringsgruppe for oppfølging av planen. Sosial- og helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Fysisk aktivitet

Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet.

Sammen for fysisk aktivitet Last ned handlingsplanen (pdf – 1,7 mb)

Handlingsplan for fysisk aktivitet, kortversjon

 

Handlingsplan for fysisk aktivitet, engelsk

Til toppen