Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011)

Regjeringen lanserte den 5. februar 2008 den nye fireårige handlingsplanen mot kjønnslemlestelse med 41 tiltak. Handlingsplanen inneholder en bred satsing mot kjønnslemlestelse som både skal ivareta forebygging og sikre et godt tilgjengelig helsetilbud til de, jenter og kvinner, som har blitt utsatt for et slikt overgrep.

Kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og
barnekonvensjon, artikkel 24. Kjønnslemlestelse representerer alvorlige overgrep
med store helsemessige og sosiale konsekvenser for jentene som rammes og anses som omsorgssvikt.  Overgrepene må bekjempes gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med fokus på forebygging og holdningsendring.

Helsekonsekvenser av kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er helseskadelige inngrep på jenter og kvinners kjønnsorgan. De akutte komplikasjonene i tilknytning til selve inngrepet er smerter, blødning, hindret vannlating på grunn av hevelse, samt skader på urinrør, blære, skjede og endetarm. I tillegg kan sår fra inngrepet utvikle seg og føre til mer omfattende infeksjoner eller blodforgiftning. Kraftig blødning og infeksjon kan bli livstruende og føre til dødsfall. I mange tilfeller der komplikasjoner oppstår, får ikke jentene og kvinnene tilgang til medisinsk hjelp. Det finnes ingen tall for dødelighet i forbindelse med inngrepet.

En stor andel av kvinner som har vært utsatt for omfattende typer av kjønnslemlestelse utvikler kroniske underlivsplager. Kjente senkomplikasjoner er langsom og smertefull vannlating, hyppige urinveisinfeksjoner, kronisk bekkeninfeksjon, bindevevssvulster i arret, cystedannelse i skjeden, ansamling av menstruasjonsblod i skjeden, menstruasjonssmerter, smerter ved samleie, manglende orgasme og ufrivillig barnløshet.

En rekke av disse plagene kan også oppstå ved mindre omfattende former for kjønnslemlestelse. Hos kvinner som har fått skjedeåpningen sydd igjen (infibulasjon) vil kirurgisk åpning være god behandling for en del
av plagene. Kvinner som har gjennomgått kjønnslemlestelse har
forhøyet risiko for fødselskomplikasjoner. Nyere forskning tyder på at også kvinner med mindre omfattende inngrep har økt risiko, og risikoen øker jo mer
omfattende inngrep som er gjort. Kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse har høyere forekomst av akutt keisersnitt, blødning etter fødsel, behov for
gjenoppliving av barnet og dødfødsel eller død første leveuke.

Det rapporteres ofte at smerter og opplevelser fra inngrepet gir et psykisk traume som kan reaktiveres senere i livet i situasjoner som minner om kjønnslemlestelsen,
som ved seksuell debut, fødsel og gynekologisk undersøkelse.

Les og last ned handlingsplanen mot kjønnslemlestelse

Til toppen