Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kosmetikk

Mange kosmetiske produkter er viktige for hygiene og kroppspleie. Dette gjelder for eksempel såpe, sjampo og hudkrem. Andre kosmetiske produkter kan være viktige for helsen, som solkrem og tannkrem. Mye kosmetikk inneholder stoffer som kan være skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi. Derfor finnes det et eget regelverk om slike produkter.

Kosmetikkloven (lov 21. desember 2005 nr. 126) fastslår at det er forbudt å selge produkter som ikke er helsemessig sikre for forbrukerne.

Kosmetikkloven er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet fører tilsyn og håndhever regelverket. Det er de som produserer eller selger produktene som er ansvarlige for at produktene er trygge. Myndighetene bidrar til å sikre trygge produkter gjennom å utvikle regelverket og ved kontroll med at virksomhetene etterlever reglene.

11. juli 2013 trådte en ny forskrift om kosmetikk i kraft (forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter). Det ble da innført strengere krav til de som lager og selger kosmetikk. Forskriften gjennomfører EUs forordning 1223/2009 i Norge. Mer informasjon om dette finnes på Mattilsynets nettsider om kosmetikk og Mattilsynets nettsider om stoffer i kosmetikk.

11. mars 2013 ble det forbudt å teste kosmetikk på dyr. Mer informasjon om dette finnes på Mattilsynets nettsider.

I 2008 opprettet Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet et meldesystem og register for bivirkninger av kosmetikk. Dette er et virkemiddel i myndighetenes arbeid for å sikre trygge kosmetiske produkter. I 2012 opplevde en av 10 forbrukere uønskede bivirkninger av kosmetiske produkter. Det utgjør en halv million bivirkninger. Mer informasjon om meldesystemet og bivirkningsregisteret finnes på Mattilsynets nettsider.

Til toppen