Ny folkehelsemelding

Følg innspillsmøtet digitalt

Følg innspillsmøtet for ny folkehelsemelding digitalt. Møtet starter fredag 11. mars, kl. 10.00.

Program for dagen:

Velkommen til innspillsmøte.
Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt og byråd Beate Husa

Regjeringens ambisjoner på folkehelseområdet.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsdepartementet

Hva er de store folkehelseutfordringene fremover?
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Hva er de viktigste folkehelsetiltakene fremover?
Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Korte innlegg på inntil tre minutter:

 • Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune
 • Natalia Golis, fylkesvaraordfører, Vestland fylkeskommune
 • Guri Rørtveit, Instituttleder for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Anne-Karin Rime, president, Den norske legeforening
 • Kai Øivind Brenden, nestleder, Norsk sykepleierforbund
 • Bjarte Bruntveit, psykologspesialist, Norsk psykologforening
 • Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær,
  Norges idrettsforbund
 • Siri Meland, fagsjef, Norsk friluftsliv
 • Eirik Moe, styreleder, Ryggforeningen i Norge og Rådet for muskel-skjeletthelse
 • Thorbjørn Fosse, Norges Røde Kors/Hordaland Røde Kors
 • Lasse Heimdal, generalsekretær, Kirkens SOS
 • Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum
 • Jorid Grimeland, styreleder, Folkehelseforeningen
 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær Stiftelsen DAM
 • Trond Egil Hansen, kommuneoverlege, Bergen kommune
 • Linda Hagen, folkehelsekoordinator, Stavanger kommune
 • Rolf M Angeltvedt, daglig leder, Helseutvalget
 • Ayna Mousavi, nasjonal styrerepresentant, Norsk medisinstudentforening
 • Randi Ødegaard, styreleder, Norsk nettverk for Down Syndrom
 • Carina Elisabeth Carlsen, rådgiver, Likestillingssenteret
 • Felix Volpe/Helle Munthe-Kaas, Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F)
 • Inger Lise Hansen, generalsekretær, Actis - rusfeltets samarbeidsorgan
 • Anne-Pia Lystrup, styremedlem/lokallagsleder, NORMAL
 • Lisa Esohel Knudsen, rådgiver, Minotenk - minoritetspolitisk tenketank
 • Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder, Norsk musikkråd
 • John-Egil Davidsen, leder helseutvalget, Pensjonistforbundet i Hordaland
 • Mee Eline Eriksson og Vibeke Johnsen, bransjedirektører, Virke
 • Geir Selbekk, forskningssjef, Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Ingrid Leversen, leder, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Ole-Herman Tronerud, fagdirektør, Mattilsynet
 • Sjur Lehmann, fylkeslege, Statsforvalteren i Vestland

Kommentarer og refleksjoner
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sendingen aktiveres i forkant av arrangementet

Nett-tv Innspillsmøte for ny folkehelsemelding

Se sendingen her

Se sendingen her